Klavírní recitál

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Klavírní recitál
Místo
ZUŠ Habrmanova
Datum
20.04.2017
Žadatel o grant
Karta studenta - Berka Premysl

Další doplňující informace o akci

V podvečer 20.dubna 2017 se více než po roce uskutečnil další klavírní recitál Přemysla Berky v Hradci Králové. Koncert proběhl
v koncertním sále místní hudební školy Habrmannova. Vzhledem k propagaci v místním tisku a na webových stránkách města si koncert přišli poslechnout nejen pedagogové a studenti školy, ale i lidé z řad veřejnosti.
Program byl zahájen sonátou D. Scarlattiho h moll, po které přišel na řadu výběr Chopinových etud z op. 10 a z op. 25. Po tomto úvodu zazněly "hlavní chody" programu tohoto večera a sice výběr měsíců z alba Roční doby od P. I. Čajkovského, v kterých tento ruský skladatel poeticky vystihl náladu každého z měsíců, často spojenou se specifickou událostí pro danou dobu (srpen - žně, prosinec - svátky); Měsíční sonáta L. v. Beethovena a Impromptu B dur op.142 no.3 F. Schuberta. Jako dezert klavírista zahrál Ďáblovo našeptávání S. Prokofieva. Po konci programu se ozvala z publika prosba poetického přídavku, aby lidé nemuseli odcházet domů s "hrůzou z Ďábla" a tak byl na úplný závěr zahrán ještě drobný přídavek: Snění z cyklu Dětské scény od R. Schumanna.
Díky pozitivním ohlasům je již v jednání termín na další hradecký recitál.