Koncert studentů pro seniory a sestry

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Koncert studentů pro seniory a sestry
Místo
Kostel U Jákobova žebříku, Praha - Kobylisy
Datum
08.02.2017
Žadatel o grant
Karta studenta - Mariaš Ladislav

Další doplňující informace o akci

Koncert v Kostele U Jákobova Žebříku se nad míru vyvedl, senioři i nemocní byli spokojeni a bylo vidět, že jsme jim vykouzlili úsměv na tváři. Někteří z nich si s námi po koncertu ještě povídali a bylo vidět jak jsou nadšeni a spokojeni, že naše generace nevede
k záhubě, ale můžeme také něco dokázat.