Předmaturitní varhanní půlhodinka

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Předmaturitní varhanní půlhodinka
Místo
bazilika sv. Jakuba, Praha
Datum
30.04.2017
Žadatel o grant
Karta studenta - Habermann Alfred

Další doplňující informace o akci

V neděli po odbití zvonů se rozezněly první píšťaly unikátního nástroje v bazilice sv. Jakuba, který čítá 8277 píšťal a tím se řadí k největším varhanům v Praze a druhým největším v České republice.
Na úvod koncertu zazněla chorální fantazie od Johanna Sebastiana Bacha na původní část nástroje z roku 1705. Následovala skladba pozdně romantická od francouzského varhaníka a skladatele Louise Vierna. Katedrály jsou součástí cyklu 24 fantazijních kusů, který čítá čtyři sešity.  Závěrem celého koncertu však zazněla majestátní skladba od dalšího francouzského skladatele Césara Francka. Chorál a moll představuje na úvod toccatovou část, poté je harmonizován chorál, který se pravidelně střídá s toccatovými úseky. Následně slyšíme pomalé, klidné adagio, které vygraduje zpět do toccatové figurace. Tato skladba se dokonale hodí na tento svatojakubský naástroj, který byl v 80. letech přestavěn právě k interpretaci romantické hudby.
Doufám, že si budu mít ještě možnost na tento unikátní nástroj zahrát.