Velikonoční koncert

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Velikonoční koncert
Místo
Modlitebna ČCE - Korunní 60, Praha 2 - Vinohrady
Datum
14.04.2017
Žadatel o grant
Karta studenta - Laub Robin

Další doplňující informace o akci

Dne 14. 4. se v Modlitebně Českobratrské církve evangelické na pražských Vinohradech uskutečnil koncert studentů Pražské konzervatoře. Na akci se podíleli žáci z mnoha ročníků a studijních oborů.
Program byl rozdělen do dvou částí. V té první zazněly sólové výstupy za doprovodu klavíru: Veronika Závorová (6. ročník) zahrála flétnový koncert G Dur Carla Stamitze a Václav Dlask (4. ročník - baryton) zase předvedl výběr z Biblických písní. Oba vystoupili za doprovodu studentek školy Niny Leovac (6. ročník - klavír) a Ilay Algür (4. ročník - skladba). Druhá polovina byla věnována orchestrálním skladbám Wolfganga Amadea Mozarta, počínaje předehrou k jednoaktové opeře Divadelní ředitel. Studentka 2. ročníku Dorota Šimonová měla za doprovodu Komorního orchestru mladých umělců předvést sólový part Mozartova 4. koncertu pro lesní roh. Bohužel se nemohla z vážných osobních důvodů koncertu zúčastnit, a proto byl vybrán profesionální umělec, Jiří Hammer z Moravské filharmonie Olomouc, který se s orchestrem na generální zkoušce výborně sehrál a nemuselo se tedy přistoupit ke zkrácení programu. Za to mu patří velké díky. Na konec zazněla Symfonie g moll, K. 138.
Všechny orchestrální skladby dirigoval student 2. ročníku Robin Laub. Celý koncert probíhal v příjemné atmosféře a přes nevelkou návštěvnost si všichni účastníci celou produkci užili a odnesli si neocenitelnou zkušenost.