Varhanní podvečer s překvapením

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Varhanní podvečer s překvapením
Místo
kostel u Salvátora
Datum
05.04.2017
Žadatel o grant
Karta studenta - Habermann Alfred

Další doplňující informace o akci

Hojné množství posluchačů se sešlo ve středu 5. dubna v kostele U Salvátora, kde vystupovali studenti varhanního oddělení Pražské konzervatoře - Alfred Habermann a Lukáš Dvořák.
Jako první z varhanních píšťal vycházely tóny chorální předehry "Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist" od jednoho z největších skladatelů - Johanna Sebastiana Bacha. Poté následovalo Preludium a fuga f moll rovněž od tohoto velikána. Tím byla splněna první čtvrtina koncertu, kterou zahájil Alfred Habermann. V jeho druhé polovině zazněla tvorba Luboše Sluky a Petra Ebena.
Druhá polovina patřila interpretaci Lukáše Dvořáka. Ten začal svoji půlhodinku také dílem J. S. Bacha. Následovala sonáta od G. Fingera pro pozoun a varhany. Dále měli posluchači možnost vyslechnout provedení dalších Ebenových skladeb, od jehož umrtí letos uplyne deset let, i proto jsme se rozhodli mu věnovat část tohoto koncertu, Fantazii I. a Invokaci I. pro pozoun a varhany. K této spolupráci jsme přizvali Jana Perného, rovněž studenta Pražské konzervatoře.
Na závěr koncertu mohli poluchači vyslechnout malé překvapení - klavírní čtyřručku od Miroslava Kabeláče. Doufáme, že se tento koncert pro svůj velmi pestrý program líbil a těšíme se na další spolupráci.
 lukas.jpg       oslava18R 006.jpg      spolecna.jpg