Na varhany pro varhany

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Na varhany pro varhany
Místo
kostel sv. Martina, Třebíč
Datum
26.02.2017
Žadatel o grant
Karta studenta - Dvořák Lukáš

Další doplňující informace o akci

Třebíč, město v srdci Vysočiny oplývající krásou a nezměrným kulturním bohatstvím, což dokazuje i zapsání na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, se nyní stává kulturně ještě o kousek cennější a to díky bohulibému projektu stavby nových varhan v kostele sv. Martina. V současné době je dokončena pouze část nástroje a další etapy stavby zcela logicky vyžadují nemalou sumu peněz. A právě proto jsme velice potěšeni, že jsme se mohli i svým dílem podílet na zpopularizování varhanní hudby
v Třebíči a tento královský nástroj posunout o další krůček blíž ke svému celkovému dokončení.
Během koncertu, na němž vystoupili tři studenti Pražské konzervatoře (Lukáš Dvořák - varhany, Šárka Neprašová - zpěv, Tomáš Závora - flétna) se mohli posluchači povznášet nad hudbou barokní, a to z pera těch největších autorů této doby. Značnou část koncertu tedy tvořily skladby génia J. S. Bacha, při kterých byly varhany představeny jak v roli majestátního sólového nástroje, tak
v roli doprovodné, kde vytvořily harmonický podklad pro zpěv a flétnu. Mimo tohoto autora jsme na program zařadili i výber z díla
G. F. Händela či G. Ph. Telemanna.
Účast na koncertu, po kterém následovala i prohlídka varhan pro všechny nadšence, byla velice příznivá, stejně jako ohlasy na naši snahu zpříjemnit všem posluchačům nedělní odpoledne. A proto v nás všechna tato pozitiva ve spojení s neméně pozitivním
a příjemným jednáním pořadatelů zanechala neopakovatelný zažitek!