Koncertu učitelů ZUŠ-Hostinné

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Koncertu učitelů ZUŠ-Hostinné
Místo
Františkánský klášter, Hostinné
Datum
31.01.2017
Žadatel o grant
Karta studenta - Rojko Jakub

Další doplňující informace o akci

Dne 31.1.2017 proběhl ve Františkánském klášteře koncert učitelů ZUŠ Hostinné, v rámci něhož se měli možnost žáci seznámit
s širokou paletou hudebních nástrojů. Něktré měli možnosti vidět a slyšet prvně. Koncert probíhal ve velmi příjemné atmosféře.