Koncert dechového tria Tria Ligna

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Koncert dechového tria Tria Ligna
Místo
Koncertní sál ZUŠ Jablonec nad Nisou
Datum
08.12.2016
Žadatel o grant
Karta studenta - Tvrdík Aleš

Další doplňující informace o akci

Dne 8. 12. 2016 se na koncertním sále v jablonecké ZUŠ uskutečnil koncert dechového tria - Tria Ligna ve složení Aleš Tvrdík - klarinet, Adam Plšek - fagot a Kateřina Trumpešová - hoboj. Program koncertu byl velice pestrý a publikum vyslechlo díla od dob renesance až po současnou hudbu. Koncert se nesl v pohodovém a velice vřelém duchu. Po skončení koncertu členové tělesa představili své nástroje žákům zdejší ZUŠ.