Adventní koncert

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Adventní koncert
Místo
kostel Nejsvětější Trojice
Datum
11.12.2016
Žadatel o grant
Karta studenta - Machovičová Monika

Další doplňující informace o akci

Jako tradičně, tak i letos, se uskutečnil na třetí neděli adventní koncert v kostele Nejsvětější Trojice ve Vysokých Studnicích. Letošní program koncertu představil skladby většiny hudebních velikánů napříč všemi obdobími, ale také autory neprávem opomíjené.
V podání brtnického sboru zazněly skladby od W. A. Mozarta, G. F. Händela, L. van Beethovena, G. Verdi a skladbu Johanna Sebastiana Bacha zahrál Alfred Habermann na varhany. Sbor ale ukázal i skladby skladatelů méně známých jako A. Lottiho nebo Karla Jenkise, současného britského skladatele populární hudby. Zazněly taky tři části z Requiem českého skladatele Dobrovského. Z varhanního repertoáru zazněly také skaldby českých autorů J. F. N Segera a B. M. Černohorského.
Kostel měl opět naplněnou celou svojí kapacitu a my jsme rádi, že jsme mohli udělat svojí hudbou radost nejen sobě.