Na varhany pro varhany

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Na varhany pro varhany
Místo
kostel sv. Martina, Třebíč
Datum
27.11.2016
Žadatel o grant
Karta studenta - Habermann Alfred

Další doplňující informace o akci

V neděli 27. listopadu jsme otevřeli, benefičním varhanním koncertem, dobu adventní.
Koncert byl zaměřen na dobu barokní s velkým důrazem na barokní hudbu v českých zemích. Zazněly skladby J. F. Fischera, F. X. Brixiho, B. M. Černohorského nebo skladatele, který by letos oslavil 300. narozeniny -  J. F. N. Segera. Návštěvníci také mohli slyšet dvě skladby z romantického období od neprávem opomíjených skladatelů J. G. Rheinbergera a Ch. H. Strubeho.
AKoncert ohraničovaly dvě skladby od německého skladatele a varhaníka J. S. Bacha. Zazněly dvě odlišné preludia a fugy - f moll a c moll.
Návštěvnost byla velmi vysoká a jsem rád, že jsem mohl pomoci stavbě nových varhan a také zahájit adventní dobu koncertem královského nástroje.
IMG_20161127_155621.jpg
IMG_20161127_163459.jpg