Prezentace projektu pro mladé skladatele v rámci křtu knihy Hakuna Matata

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Prezentace projektu pro mladé skladatele v rámci křtu knihy Hakuna Matata
Místo
DUP36.cz, Charvátova 39/10, 110 00 Praha 1-Nové Město
Datum
26.11.2016
Žadatel o grant
Karta studenta - Lozynśka Halyna

Další doplňující informace o akci

Akce proběhla podle plánu. Na koncert přišlo přes 300 posluchačů. Byly uvedeny dvě povídky, četli je herci z DAMU Iva Holubová a Vojtěch Bartoš. Vystoupení bylo úspěšné a publikem velice pozitivně vítané. Dostali jsme pozitivní recenze jak od posluchačů, tak od organizátorů a vedení projektu Hakuna Matata. V budoucnu pravděpodobně budeme pokračovat ve spolupráci s projektem.