Koncert belgicko-českého přátelství

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Koncert belgicko-českého přátelství
Místo
Gymnázium Kladno
Datum
31.10.2016
Žadatel o grant
Karta studenta - Kratochvíl Filip

Další doplňující informace o akci

Dne 31.10. proběhl v bývalé kapli na Gymnáziu Kladno sólový recitál Filipa Kratochvíla, studenta hry na akordeon, 2. ročníku Pražské konzervatoře. Zazněly skladby vážné akordeonové literatury a to jak původní tvorby, tak i transkripcí.
Koncert byl koncipován zejména pro belgicko-českou návštěvu, která ten den dorazila do Kladna. Nakonec se ale prostor mile zaplnili i posluchači zvenčí. S realizací mi pomohli studenti gymnázia, kteří mi umožnili sál ozvučit. Koncert jsem si sám uvedl mluveným slovem. Věřím, že v navázané spolupráci s gymnáziem bude možné i v budoucnu pokračovat.
.