Nedělní koncert

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Nedělní koncert
Místo
kostel sv. Mikuláše, Humpolec
Datum
09.10.2016
Žadatel o grant
Karta studenta - Březina Václav

Další doplňující informace o akci

V neděli 9. října se rozezněly tóny humpoleckých varhan pod rukama varhaníků z Pražské konzervatoře Václava Březiny a Lukáše Dvořáka. Přestože v kostele již byla zima, sešly se asi tři desítky posluchačů. Varhaníci zahráli širokou paletu skladeb, a sice z období baroka, romantismu i moderny 20. století. Koncert vzbudil u publika vesměs pozitivní ohlasy.