Koncert v rámci festivalu ,,Dny evropského dědictví“

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Koncert v rámci festivalu ,,Dny evropského dědictví“
Místo
kostel sv. Mikuláše, Humpolec
Datum
03.09.2016
Žadatel o grant
Karta studenta - Dvořák Lukáš

Další doplňující informace o akci

Během ,,Dnů evropského dědictví“ (European Heritage Days) se každoročně v měsíci září otevírají brány nejzajímavějších památek po celé ČR. Město Humpolec se letos zapojilo s velice bohatým programem, kdy ukázalo velké množství jinak nepřístupných míst a ještě více je ozvláštilo doplňujícím kulturním programem.
Se svým spolužákem Alfredem Habermannem jsme se rozhodli na této akci podílet tím, že jsme např. prohlídku věže, zvonice či všech dalších prostor humpoleckého chrámu zpestřili varhanním koncertem. Našim cílem bylo předvést královský nástroj jako nedílnou součást každého kostela a zároveň upozornit na to, jak jedinečné varhany v Humpolci máme. A právě proto jsme se také rozhodli, že po koncertě, během kterého jsme s úspěchem všem zúčasněným posluchačům předvedli jednotlivá období varhanní hudby, uspořádáme podrobnou komentovanou prohlídku varhan. Všichni věrní posluchači se tak mohli na královský nástroj podívat z bezprostřední blízkosti, nahlédnout do jeho útrob, vyslechnout si pár zajímavostí a nakonec také pozorovat varhaníka přímo při hře, kdy názorně ukazoval nekonečné možnosti nástroje. Věříme, že tento náš počin byl velice zajímavým a nevšedním zážitkem pro každého, kdo se nikdy v životě nedostal do bezprostředního kontaktu s varhanami.
Za veškerou podporu v našem popularizování královského nástroje tedy děkujeme a velice nás těší vzrůstající zájem široké veřejnosti o akce podobného typu.