Opera Zaide - koncertní provedení

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Opera Zaide - koncertní provedení
Místo
Zámek Stvolínky u České Lípy
Datum
17.09.2016
Žadatel o grant
Karta studenta - Dlask Václav

Další doplňující informace o akci

Navdory špatnému počasí se opera Zaide konala v interiéru zámku Stvolínky u České Lípy.  Premiéra tohoto koncertu proběhla v kostymním provedení v rámci dne otevřených dveří zámku a získala si velké ohlasy. Pro studenty, především pro zpěváky, to byla jedinečná příležitost si zkusit práci s živým orchestrem.
Koncert na zámku ve Stvolínkých je součástí projektu "Opera Zaide - cyklus koncertních provedení", který uvádí operu Zaide k oslavě 260. výročí narození autora - W. A. Mozarta a ke 150. výročí světové premiéry samotné opery. Tato opera zazněla ve Stvolínkách vůbec poprvé! Dirigent: Václav Dlask