Variace od baroka po současnost

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Variace od baroka po současnost
Místo
kostel Nejsvětější Trojice, Vysoké Studnice
Datum
17.09.2016
Žadatel o grant
Karta studenta - Habermann Alfred

Další doplňující informace o akci

Při příležitosti Setkání rodáků, jsme se rozhodli uspořádat koncert pod názvem Variace od baroka po současnost. Koncertu předcházelo ještě svědcení praporu s průvodem místních dobrovolných hasičů. Program koncertu byl pestrý, vystřídaly se varhanní kusy se skladbami pro zpěv a varhany. Součástí koncertu byla i videoprojekce.
Zazněly skladby předních českých barokních skladatelů. Např. Františka Xavera Brixiho, Toccata od Bohuslava Matěje Černohorského nebo Ciacona F dur od Johanna Caspara Ferdinanda Fischera. Posluchači dále měli možnost slyšet Agnus Dei z Korunovační mše od W. A. Mozarta nebo Panis Angelicus od C. Francka v podání Moniky Machovičové. Na závěr programu také zazněl cyklus Tří duchovních písní od Antonína Dvořáka.
I přes nepřízeň počasí byly zaplněny všechny lavice a na konci koncertu jsme si vyslechli dlouhý potlesk.
já2.jpg
jáamonca.jpg
vranaamy.jpg