Prague BuskMen pro Vinohru

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Prague BuskMen pro Vinohru
Místo
Spolek Vinohra, Vinořské nám. 16, Praha 9
Datum
06.09.2016
Žadatel o grant
Karta studenta – Váňa Štěpán

Další doplňující informace o akci

Dne 6.9. 2016 v podvečerních hodinách proběhl ukázkový koncert tria Prague BuskMen pro spolek Vinohra. Nejmladší klienti organizace, kteří přišli k zápisu do hudebních kroužků, si mohli vyslechnout ukázky hry na jednotlivé nástroje (saxofon, kontrabas i cajon), ale i pestrou a veselou improvizaci na témata nejrůznějších písniček. Děti i jejich rodiče si ukázkové vystoupení moc chválili, koncert jistě splnil svůj cíl zaujmout kluky a holky pro hru na hudební nástroj. Nakonec i členové tria Prague BuskMen si užili pěkné odpoledne a již se těší na další společné hraní.