Od notiček k notám

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Od notiček k notám
Místo
kostel sv. Ignáce, Jihlava
Datum
19.06.2016
Žadatel o grant
Karta studenta - Habermann Alfred

Další doplňující informace o akci

V neděli 19. června jsme uspořádali v jihlavském kostele sv. Ignáce koncert pod názvem "Od notiček k notám", kde se představili studenti Pražské konzervatoře a žáci ZUŠ Jihlava ze třídy Mgr. Petra Sobotky.
Koncert byl věnován hudebnímu velikánovi J. S. Bachovi, proto zazněla mimo jiné jeho nejznámější skladba Toccata a fuga d moll v interpretaci varhaníka Lukáše Dvořáka. Dále Fantasie a fuga c moll nebo výběr z chorálních předeher, které zahrál Alfred Habermann. Návštěvníci mohli také slyšet skaldby Bachových současníků - G. F. Händela, J. Pachelbela, J. C. Simona a dalších pod rukama mladých hudebníků ze Základní umělecké školy v Jihlavě. Kostelem se nesly skladby nejen pro varhany, ale i housle, které interpretovala Marie Hasoňová. Zazněly také tři písně Antonína Dvořáka na duchovní text v podání Moniky Machovičové.
I přes nepřízeň počasí na koncert dorazila hojná účast věřejnosti, která byla nadšená hudebními výkony, které ocenili dlouhým potleskem.
Jsme rádi, že můžeme takovéto koncerty pořádat a budeme se snažit vymýšlet další akce.