Noc kostelů - Humpolec

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Noc kostelů - Humpolec
Místo
Humpolec, kostel sv. Mikuláše
Datum
10.06.2016
Žadatel o grant
Karta studenta - Dvořák Lukáš

Další doplňující informace:

Bývá velice pěkným zvykem, že se na konci školního roku otevřou brány velké spousty kostelů po celé naší zemi široké veřejnosti. A letošek nebyl výjimkou. Na 10. červen dokonce k naší velké radosti připadlo počasí a celková atmosféra blížícího se léta, která je pro podobnou akci jako stvořená. A i proto dorazila během ,,Noci kostelů" na námi pečlivě připravený varhanní koncert ke sv. Mikuláši spousta zaujatých posluchačů.
Humpolecké teprve 12 let staré koncertní varhany slouží pravidelně pro potěchu duše všech ve farnosti při bohoslužbách. Se svým spolužákem Alfredem Habermannem jsme je ale nyní chtěli znovu předvést veškerým zájemcům ve své plné kráse. Zazněla tedy díla různorodého charakteru z mnoha zemí a z všemožných hudebních epoch. Zaujatí posluchači se mohli kochat jak skladbami velice známými, tak i těmi, které dnes stojí, ba třeba i neprávem, v pozadí. Náš záměr publikum očividně velmi ocenilo, což jsme si mohli ověřit při mohutných ovacích na konci celého koncertu. Dále nás tedy naplňuje, že můžeme pomocí umění rozdávat tolik radosti a pokoje do lidských srdcí a věříme, že budeme moci i nadále zpříjemňovat líbivými tóny královského nástroje životy všem nadšencům hudby!