Adventní koncert v Louce

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Adventní koncert v Louce
Místo
kostel sv. Václava, Znojmo-Louka
Datum
12.12.2015
Žadatel o grant
Karta studenta - Kružíková, Ing. Soňa

Další doplňující informace o akci

Adventní koncert ve Znojmě-Louce byl úspěšný. Ke spolupráci jsem si pozvala zpěvačku Veroniku Pacíkovou a znojemský Klarinetový soubor. Varhanní hudba se zpěvem zněla z kůru a hudba klarinetů zněla z presbytáře kostela. Kvality interpretů ocenili kromě domácího publika i náštěvníci z Rakouska.
Program koncertu si můžete prohlédnout zde.
Úvodní strana programu