Koncert klavírního tria z Pražské konzervatoře

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Koncert klavírního tria z Pražské konzervatoře
Místo
Žamberk - sál ZUŠ Petra Ebena
Datum
05.05.2016
Žadatel o grant
Karta studenta - Keller Matyáš

Další doplňující informace o akci

Koncert v poměrně malém sále v ZUŠ Petra Ebena v Žamberku byl moc příjemný. Akusticky nám  velmi vyhovoval. Moc dobře jsme se slyšeli a mohli jsme si
dovolit velké dynamické rozdíly. Bylo asi ze tří čtvrtin plno a lidem se program líbíl, což nám dokázala i jejich reakce po skončení koncertu.. Koncert uváděla místní
paní učitelka Olga Dominikusová. Z koncertu jsme měli všichni dobrý pocit.