Veselá vdova

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Veselá vdova
Místo
Pražská konzervatoř
Datum
18.03.2016
Žadatel o grant
Karta studenta - Janoška Tomáš

Další doplňující informace o akci

5. ročníky pěveckého oddělení Pražské konzervatoře každoročně nacvičují operetu, ve školním roce 2015/2016 se jedná o Veselou vdovu od Franze Lehára. Pan Zbyněk Brabec – pedagog na pěveckém oddělení a režisér provedení daného díla – se po konzultaci s oděleními dirigování a skladby rozhodl, že Veselá vdova se nebude provádět pouze za doprovodu klavíru, ale zazní v úpravě pro komorní orchestr. Pro smyčcový kvintet, klarinet a klavír upravil partituru Tomáš Janoška – student čvtrtého ročníku oboru skladba – a vedení orchestru se ujal Josef Kurfiřt – student šestého ročníku oboru dirigování.
Premiéra Veselé vdovy se odehrála 18. 3. v koncertním sále Pražské konzervatoře. Do konce školního roku zazní minimálně 4 reprízy a jedná se i o výjezdních představeních mimo půdu Pražské konzervatoře.
vv.jpg
vv2.jpg
 
vv4.jpg
vv5.jpg
 
vv3.jpg