Provedení Mozartova Requiem

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Provedení Mozartova Requiem
Místo
Kostel Panny Marie Sněžné, Praha
Datum
04.04.2016
Žadatel o grant
Karta studenta - Tomášek Jakub

Další doplňující informace o akci

V pondělí 4. 4. jsem v nádherných prostorách kostela Panny Marie Sněžné provedl poslední skladbu Requiem rakouského skladatele W. A. Mozarta. Orchestr byl složený z žáků Pražské konzervatoře. Sbor se skládal z členů mnoha souborů - konzervatorijního souboru PUNKT, Vysokoškolského uměleckého souboru, sboru Canticoro iubilo, sboru PedF UK a Salvátorského pěveckého sboru. Jako sólisté se představili S. Godarská, M. Svobodová, O. Holub a J. Poláček. Jak lze vidět v přiložené fotodokumentaci, kostel byl plný, dorazilo kolem pěti set návštěvníků. Příspěvek od Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách mi pomohl pokrýt nájemné kostela.
1.jpeg      2.jpeg

3.jpeg     4.jpeg     5.jpeg

6.jpeg        7.jpeg