Staří mistři pod rukama mladých hudebníků

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Staří mistři pod rukama mladých hudebníků
Místo
kostel sv. Bartoloměje, Luka nad Jihlavou
Datum
03.04.2016
Žadatel o grant
Karta studenta - Habermann Alfred

Další doplňující informace o akci

Na druhou neděli velikonoční jsme si připravili koncert s názvem "Staří mistři pod rukama mladých hudebníků", který se uskutečnil v kostele sv. Bartoloměje v Lukách nad Jihlavou. Na posluchače čekal program především barokních autorů od čtyř interpretů.
Ondřej Valenta, Alfred Habermann a Lukáš Dvořák zahráli skladby od Johanna Pachelbela, J. K. F. Fischera, Františka Xavera Brixiho, Dietricha Buxtehudeho, J. I. Linka, B. M. Černohorského a dalších. V podání Anny Vtípilové zazněla sonáta E dur pro housle a continuo. Po koncertu, který byl hojně navštíven, byla posluchačům nabídnuta krátká exkurze na varhany, které v roce 2013 postavil p. Vladimír Šlajch. Bylo řečeno něco málo o historii a stavbě místních varhan zdejším varhaníkem. Poté jsme zúčastněným předvedli jak zní varhanní pléno, jak doprovodné hlasy nebo registry k doprovodu lidu.  I na této exkurzi byla účast hojná a veřejnost měla spousty dotazů.
Účastníci koncertu se také mohli těšit na živý přenos z kůru na plátno, které stálo dole u oltáře.
Myslíme, že se koncert povedl, účast byla hojná a jen samé pozitivní ohlasy. Budeme se snažit dále spolupracovat s farností, protože i hudbu starých mistrů by se v dnešní době nemělo zapomínat.
ondra s lukasem.jpg  fredy.jpg  lukas.jpg   anicka a ja.jpg  
 platno.jpg               exkurze lepší.jpg