Koncert v zahradě

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Koncert v zahradě
Místo
Garden Coffee Shop, Františkánská zahrada
Datum
17.03.2016
Žadatel o grant
Karta studenta - Vtípilová Anna

Další doplňující informace o akci

Ve čtvrtek večer jsme se sešli v příjemném prostředí malé kavárny ve Františkánské zahradě. Tímto koncertem jsme zahájili další sezonu v Garden Coffee Shop. Na programu byly skladby pro housle a klavír. Zazněly sonáty od G. F. Händela a Antonia Vivaldiho. Dále skladby od Johanna Sebastiana Bacha.
Koncert proběhl v příjemné atmosféře. Doufáme, že budeme pokračovat v těchto koncertech i  v letních měsících.
3.jpg        4.jpg      

 2.jpg            5.jpg