Vánoční koncert

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Vánoční koncert
Místo
kostel sv. Mikuláše u Liberce
Datum
12.12.2015
Žadatel o grant
Karta studenta - Jirásek Martin

Další doplňující informace o akci

V adventním čase minulého roku (2015) jsme měli možnost (Martin Jirásek a Bára Tipková) účinkovat jako hosté na třech vánočních koncertech, které uspořádali bývalí studenti Pražské konzervatoře (Eva Myslivcová a Ondřej Valenta).
První z koncertů se konal 12. 12. 2015 v kostele v Mníšku u Liberce, druhý 15. 12. 2015 v Severočeském muzeu v nedalekém Liberci a třetí potom 22. 12. 2015 v kostele sv. Havla v Mladé Boleslavi. Zazněly kompozice A. Vivaldiho, J. S. Bacha a J. H. Schmelzera.
Všechny koncerty byly hojně navštíveny a měly příjemný vánoční nádech. Pro nás, studenty čtvrtého ročníku konzervatoře to byla velmi zajímavá zkušenost, a to i díky předcházejícím zkouškám na tuto sérii koncertů, které probíhaly již od listopadu v prostorách HAMU.
Finanční příspěvek, za který tímto děkujeme, byl využit především na cestovné.
IMG_1252(1).JPG      IMG_1256.JPG
Vanocni koncerty_plakat_MB-001-001.jpg        Vanocni koncerty_plakat-001-001.jpg
Vanocni koncerty2015_program-001-001.jpg      Vanocni koncerty2015_program-002-002.jpg