Vánoční koncert studentů PK v Litvínove

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Vánoční koncert studentů PK v Litvínove
Místo
Litvinov
Datum
20.12.2015
Žadatel o grant
Karta studenta - Štefan Josef

Další doplňující informace o akci

Koncert 20.12. 2015 v litvínovském zaplněném kostele měl velmi krásnou atmosféru. Zazněly díla především W.A. Mozarta - Exsultate, jubilate či koncert pro flétnu D dur s Žofií Součkovou. Také jsme zahráli Bachův dvojkoncert pro dvoje housle d moll, ovšem v úpravě pro dvě tuby s Ladislavem Lejnarem a Janem Adamcem. Nakonec koncertu jsme všichni zazpívali koledy. Koncert měl u publika velký úspěch a věříme, že to budeme moci opakovat.