Adventní koncert Dobříš

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Adventní koncert Dobříš
Místo
kostel Nejsvětější Trojice, Dobříš
Datum
06.12.2015
Žadatel o grant
Karta studenta - Vtípilová Anna

Další doplňující informace o akci

Na druhou neděli adventní, 6. prosince, jsme uspořádali druhý ročník Advetního koncertu v kostele Největější Trojice v Dobříši. Kromě houslí a varhan jsme si na tento koncert přizvali Magdalénu Vtípilovou, která hraje na violoncello a tomu jsme také přižpůsobili náš koncertní program.
Zazněly výběr ze sonát od Georga Friedricha Händela a Antonia Vivaldiho, kde hráli všechny tři nástroje společně. Poté následovaly skladby pro housle a varhany. Zazněla celá sonáta od Händela, výběr ze sonáty od G. Valentiniho a nebo známá skladba Ave Maria od J. S. Bacha a Ch. Gounoda. Závěrem zazněly sólové varhanní skladby - Preludium a fuga g moll od Johanna Sebastiana Bacha a také Preludium od jeho žáka Johanna Ludwiga Krebse.
K našemu překvapění byla velmi hojná účast, zaplnili se všechny kostelní lavice a někteří stáli až u vchodových dvěřích. Jsme za to velmi rádi a určitě se chystáme pokračovat v dalších koncertech. Rád bych závěrem  zmínil, že výtěžek koncertu byl věnován na opravu zdejších varhan, které se mají v blízké době opravovat.