Adventní koncert Vysoké Studnice

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Adventní koncert Vysoké Studnice
Místo
kostel Nejsvětější Trojice, Vysoké Studnice
Datum
13.12.2015
Žadatel o grant
Karta studenta - Habermann Alfred

Další doplňující informace o akci

Advent je časem, kdy se po celém světě konají adventní koncerty. Časem, kdy má dojít ke ztišení a zklidnění. Přesto to u většiny nás není. Stále někam pospícháme, stále se snažíme udělat tohle či ono. Ale je důležité abychom se na chvíli zastavili a popřemýšleli nad pravým smyslem Vánoc. A i proto se letos konal adventní koncert ve studnickém kostele, kam přijeli, jako minulý rok, zahrát studenti z Pražské konzervatoře.  
I když letošní plánování přineslo mnoho nemilých okamžiků, vše se nakonec povedlo a koncert proběhl bez větších komplikací. Letošní program se konal ve znamení tří nástrojů. Kytara, housle a varhany jsou pro sebe dokonalými partnery. V repertoáru studentů byly skladby především z doby barokní. Na programu byly skladby Johanna Sebastiana Bacha, George Friedricha Händela, Antonia Vivaldiho a dalších.
Zazněly skladby pro housle a varhany, kytaru, ale i sólové varhany. Musím říct, že my jsme si koncert užili, a pevně věříme, že se všem koncert líbil. Posluchači nás přišli v hojném počtu podpořit a my se těšíme na další ročník.
   IMG_0833.JPG   IMG_0835.JPG  
              honza.jpg                                           honza2.JPG