W. A. Mozart: Requiem

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
W. A. Mozart: Requiem
Místo
U Salvátora (evang.)
Datum
25.09.2015
Žadatel o grant
Karta studenta - Trtík Jiří

Další doplňující informace o akci

25.9.2015 od 19:00 se konalo provedení Mozartova Requiem v kostele U Salvátora v podání orchestru studentů Pražské konzervatoře a Hamu.
Sbor se skládal ze tří spojených sborů. Prvním byl pěvecký sbor při Pražské konzervatoři Punkt, dále smíšený pěvecký sbor Piccollo coro a místní Salvátorský pěvecký smíšený sbor. Solisté byli Kristýna Kůstková (soprán), Marie Svobodová (alt), Ondřej Holub (tenor) a Jan Janda (bas). Před tím, než zaznělo očekávané Requiem, tak smíšený sbor Punkt zahájil koncert duchovní skladbou Můj Ježíši od autora Jiřího Trtíka, který v ní zhudebnil osobní motlitbu P. Josefa Toufara. Requiem mělo náležitou  atmosféru, které nechyběla patřičná závažnost a duchovní rozměr, to vše pod taktovkou studenta skladby a dirigování na Pražské konzervatoři Jiřího Trtík.
 Celkově měl koncert obovský úspěch, do kostela přišlo odhadem přes 300 posluchačů a řada z nich byli i lidé z odborné veřejnosti. Děkujeme mnohokrát Pražské konzervatoři a kostelu U Salvátora za veškerou podporu.
Req1.JPG   req2.JPG