Podzimní koncert "Housle a varhany"

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Podzimní koncert "Housle a varhany"
Místo
kostel sv. Martina, Třešť
Datum
18.10.2015
Žadatel o grant
Karta studenta - Habermann Alfred

Další doplňující informace o akci

Podzimní koncert ve třešťském kostele sv. Martina proběhl bez velkých komplikací. Přes sychravé počasí, které vládlo, navštívilo koncert hojné množství posluchačů.
Na programu koncertu byly skladby pro varhany od Johanna Sebastiana Bach, Louise Vierne, Bohuslava Martinů nebo Petra Ebena. S doprovodem houslí zazněly dvě sonáty od G. F. Händela, dvě věty ze sonáty G. Valentiniho a skladba Air od Johanna Sebastiana Bacha. A to vše v podání Anny Vtípilové a Alfreda Habermanna.
Koncert měl pěkný ohlas a proto bychom rádi zopakovali další ročník.