Koncert k uctění památky učitele Petra Poslušného

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Koncert k uctění památky učitele Petra Poslušného
Místo
Sál ZUŠ Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí
Datum
24.09.2015
Žadatel o grant
Karta studenta - Keller Matyáš

Další doplňující informace o a

Na koncert přišlo spoustu lidí. Sál byl naplněný k prasknutí. Lidé byli nadšeni a účinkujícím se hrálo výborně. Na začátku měl proslov pan řiditel a v sále nechyběl nikdo z pedagogů Ústecké ZUŠ. Jednotlivá hudební čísla byla prokládána záznamy, jak pan učitel Poslušný učil své žáky.  Bylo to důstojné rozloučení s panem učitelem Petrem Poslušným.
image2.JPG  image1 (1).JPG  image1.JPGimage2 (1).JPG  image2 (2).JPG