Varhanní slunovrat

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Varhanní slunovrat
Místo
Kostel sv. Mikuláše, Humpolec
Datum
21.06.2015
Žadatel o grant
Karta studenta - Dvořák Lukáš

Další doplňující informace o akci

Dne 21.6.2015 se v kostele sv. Mikuláše v Humpolci konal koncert studentů varhanního oddělení Pražské konzervatoře s názvem Varhanní slunovrat. Našim cílem bylo předvést hudbu jako takovou v trochu jiném světle, ve světle prosluněného nejdelšího dne v roce, který na toto datum připadá. Téma slunovratu bylo s celým koncertem pevně spjato už jen proto, že probíhal v symbolickém zlomu, kdy se den přestane prodlužovat a je čím dál tím kratší, v 18:38.
Po městě visely plakáty se smějícím se sluníčkem, které všechny zve na koncert, článek o akci se dostal do místního tisku a rozdávaly se i pozvánky. Naše myšlenka se očividně líbila, jelikož posluchači dorazili v hojném počtu. Slavnostním večerem provázeli varhaníci Ondřej Valenta, Václav Březina, Lukáš Dvořák a varhanice Veronika Zemanová. V první části zazněly skladby především barokních autorů (Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude, Johann Pachelbel,...) a ke konci jsme se postupně přesunuli k romantické tvorbě (Felix Mendelssohn-Bartholdy, Gustav Merkel). Právě od G. Merkela jsme si mohli na úplný závěr vyslechnout Sonátu d moll pro 4 ruce a 4 nohy, která se zaručeně postarala o efektní tečku na závěr.
Celkově koncert proběhl úspěšně a za velmi pozitivního ohlasu publika.
P1070261.JPG                    P1070256.JPG