Skrjabin 100

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Skrjabin 100
Místo
Truhlárna, Žižkov
Datum
03.05.2015
Žadatel o grant
Karta studenta - Ochmanová Magdaléna

Další doplňující informace o akci

V neděli 3. 5. 2015 se konala zajímavá akce v Truhlárně. Truhlárna slouží k projektům, které jsou netradiční a poskytuje ideální atmosféru pro představení své vlastní tvorby.
Vystoupili jsme zde s projektem "Skrjabin 100 - Právě poznáváme osobnost ruského skladatele - symbolisty Alexandra Skrjabina (1872 - 1915) skrz jednu z jeho vrcholných sonát. Co poznáme, to zatančíme a zahrajeme.“ A. N. Skrjabin byl významný ruský skladatel, který má letos sté výročí úmrtí. Vyčníval z řad skladatelů díky svému inovačnímu přístupu k hudbě a představě o světu. Proto jsme se rozhodli připomenout tuto velkou osobnost. Netypické spojení vážné hudby (klavír) a moderního tance přineslo u diváků a posluchačů vřelé ohlasy, které nás inspirovaly k dalším projektům.
V říjnu roku 2015 se bude konat FANS (Festival of Alexandr Nikolajevič Skrjabin), na který se moc těšíme a jsme zvědaví, jaké bude mít ohlasy. Pevně věříme v ty nejlepší.
Magdaléna Ochmanová (klavír)
Roman Zotov (tanec)
Skrjabin 100    IMG_8220.JPG