Koncert v Sýčině 

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Koncert v Sýčině
Místo
Sýčina, kostel
Datum
06.06.2015
Žadatel o grant
Karta studenta - Dlask Václav

Další doplňující informace o akci

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby
v Čechách v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Koncert pod názvem "Večer české hudby" se konal 6. 6. 2015 v kostele sv. Václava v Sýčině za krásného slunečního dne.
Program se zaměřil na skladby od českých mistrů přes baroko až po romantismus. Na úvod zazněla Meditace na staročeský
chorál "Svatý Václave" v úpravě pro smyčcové kvarteto, která připoměla 80 let od úmrtí českého skladatele Josefa Suka.
Další skladby (Nerudův trumpetový koncert Es dur, Biblické písně, Arie Beneše z opery Dalibor) už patřili sólistům,
kteří podali skvělý výkon. Koncert měl velký úspěch a kladné ohlasy, publikum jej náležitě ocenilo dlouhým potleskem.
Účinkovali sólisté - trumpetista Petr Hnilica a zpěvák Josef Kovačič. Doprovázel orchestr studentů Pražské konzervatoře.