Noc kostelů Poříčany

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Noc kostelů Poříčany
Místo
kostel Narození Panny Marie
Datum
29.05.2015
Žadatel o grant
Karta studenta - Habermann Alfred

Další doplňující informace o akci

Bohatý program na Noci kostelů v Poříčanech uzavřel varhanní koncert Alfreda Habermanna. Na programu koncertu byly skladby napříč všemi obdobími.
Zazněly skladby od Johanna Pachelbela, Dietricha Buxtehudeho nebo Johanna Sebastiana Bacha a jeho žáka Johanna Ludwiga Krebse. Hudbu na přelomu 19. a 20. století zastoupil Louis Vierne, od kterého zazněly dvě části z jeho Messe basse. Českou varhanní hudbu zastupoval Bedřich Smetana, který napsal cyklus "Šest preludií pro varhany". Zazněl výběr tří z nich.
Myslím, že koncert se povedl, účast byla hojná a těšíme se na další ročník.
20150601_213024.jpg        20150601_212619.jpg