Velikonoční koncert Exultate jubilate

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Velikonoční koncert Exultate jubilate
Místo
kostel sv. Václava, Znojmo-Louka
Datum
11.04.2015
Žadatel o grant
Karta studenta - Kružíková, Ing. Soňa

Další doplňující informace o akci

V sobotu 11.4.2015 se uskutečnil ve farnosti Znojmo-Louka velikonoční koncert Exultate jubilate ve spolupráci se ZUŠ Znojmo. Svůj soprán rozezněla Veronika Pacíková, absolventka JAMU v Brně, nejprve z varhanního kůru za varhanního doprovodu Soni Kružíkové. Zazněly i varhanní skladby J. F. N. Segera a J. C. F. Fischera v provedení Soni Kružíkové. Sedmičlenný klarinetový soubor ZUŠ Znojmo pod vedením Karla Fojtíka provedl v hlavní lodi kostela díla L. van Beethovena, J. S. Bacha, F. Schuberta a W. A. Mozarta. Závěr koncertu patřil dílu patrnému již z názvu celého koncertu a to moteto Exultate jubilate W. A. Mozarta v úpravě pro soprán, klarinet a varhanní doprovod v hlavní lodi kostela. Koncert se setkal jak s velkým ohlasem posluchačů, tak mediální pozorností týdeníku Znojemsko. Doufáme, že velikonoční koncert ve Znojmě-Louce se stane pro znojemské publikum tradicí.
 Varhany   Plakát Exultate jubilate   Varhany a zpěv
Závěr   Závěr   Program
Klarinetový soubor