Skladatelský koncert v Berlíně

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Skladatelský koncert v Berlíně
Místo
Berlín
Datum
24.02.2015
Žadatel o grant
Karta studenta - Trtík Jiří

Další doplňující informace o akci

Koncert skladatelského oddělení Pražské konzervatoře na České ambasádě v Berlíně ve spolupráci se studenty Hudební akademie múzických umění v Praze. Dne 24.2. 2015 od 19:00 se v krásném koncertním sále České ambasády v Berlíně konal slavnostní koncert plný hudebních premiér skladeb vybraných studentů Pražské konzervatoře. Nastudování skladeb zajistilo vynikající Ančerlovo kvarteto. Výbornou organizaci koncertu zajistilo České centrum Berlin. Celý program měl u zahraničního publika obrovský úspěch, přišlo přes sto poluchačů a bylo zřejmé, že je v Německu o českou soudobou hudbu velký zájem.
Zazněly skladby:
Tomáš Janoška - Smyčcový kvartet Američtí Bohové
Tomáš Karpíšek - Příběhy Dona Quijota - řytíře smutné postavy (duo pro violoncello a violu)
Jiří Trtík - Smyčcový kvartet "Crazy"
Aliaksand Yassinski - Mír (Akordeonový kvintet)
karpisek.JPGDuo pro violoncello a violu Příběhy Dona Quijota od Tomáše Karpíška v podání Vandy Kubíkové a Daniela Petráska
Yassinski.JPGAkordeonový kvintet Mír od Aliaksandra Yassinského. Ančerlovo kvarteto a Aliaksand Yassinskij.
Spolecna.JPG
Závěrečné společné foto v sále České ambasády. Ančerlovo kvarteto, Aliaksandr Yassinskij, Jiří Trtík, Tomáš Janoška