Koncert k příležitosti absolutoria Pražské konzervatoře

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Koncert k příležitosti absolutoria Pražské konzervatoře
Místo
Kostel svatého Salvátora
Datum
18.02.2015
Žadatel o grant
Karta studenta - Myslivcová Eva

Další doplňující informace o akci

Koncert k příležitosti mého absolutoria se, myslím, vydařil. Publikum bylo moc příjemné a o našich výkonech jsem si mohli společně po koncertě promluvit během soirée v přilehlých prostorech. Na koncertě zazněly dvě sólové skladby pro varhany v podání Ivany Michalovičové, jedna pro sólovou flétnu v mém podání. Vrcholem koncertu byla sonáta pro flétnu a varhany Jana Nováka, které předcházely Tři věty pro flétnu a varhany od Jehana Alaina.
 2015-02-19 (12).jpg