Česká mše Vánoční - Divadlo U22 Praha Uhříněves

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Česká mše Vánoční - Divadlo U22 Praha Uhříněves
Místo
Divadlo U22 Praha Uhřívěnes
Datum
27.12.2014
Žadatel o grant
Karta studenta - Trtík Jiří

Další doplňující informace o akci

Vánoční koncert České mše Vánoční v divadle U22 v Uhříněvsi zazněl právě v podání mladých umělců, kteří do jejího provedení přinesou mladou, radostnou a svěží náladu, která je Rybovce vlastní. Na koncertě bylo přes 100 diváků. Sólisté podali excelentní výkony, orchestr studentů Pražské konzervatoře hrál excelentně a celý koncert měl velmi emotivní atmosféru a velký úspěch u diváků i pořadatele. Na rozloučenou se přidávala koleda Narodil se Kristuspán v úpravě dirigenta Jiřího Trtíka.
Sola: Kristýna Kůstková (soprán), Jana Prouzová (alt), Petr Nekoranec (tenor), Daniel Klásnký (bas)
Orchestr  studentů Pražské konzervatoře
Sbor: Gaudeamus
Dirigent: Jiří Trtík
Upoutávka na koncert:
Foto z koncertu:
IMG_0336.jpg