Adventní koncert ve Znojmě-Louce

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Adventní koncert ve Znojmě-Louce
Místo
kostel sv. Václava Znojmo-Louka
Datum
20.12.2014
Žadatel o grant
Karta studenta - Kružíková, Ing. Soňa

Další doplňující informace o akci

Závěrečný 4. adventní koncert patřil hudebníkům Znojemska. Účast byla na hojná, žádná lavice nebyla prázdná, program byl pestrý. Kvintet Znojemské žestě zněl z presbytáře a zpěv a příčná flétna za doprovodu varhan z kůru. Těšíme se na další příležitost, kdy bude možné uspořádat další koncert v krásném premostrátském kostele s historickými varhanami ve Znojmě-Louce.
Program koncertu k nahlédnutí zde: http://www.farnostlouka.cz/view.php?cisloclanku=2014121901
Znojemské žestě   Zpěv-V.Pacíková, příčná flétna-M.Weiss, varhany-S.Kružíková   Závěr koncertu