Adventní koncert posluchačů Pražské konzervatoře

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Adventní koncert posluchačů Pražské konzervatoře
Místo
Kostel Nejsvětější Trojice, Vysoké Studnice
Datum
14.12.2014
Žadatel o grant
Karta studenta - Habermann Alfred

Další doplňující informace o

V neděli 14. prosince na 3. neděli adventní jsme uspořádali Adventní koncert studentů Pražské konzervatoře v kostele Nejsvětější Trojice ve Vysokých Studnicích.
Na programu byl program od barokních skladatelů až po modernu. Skladby od Johanna Sebastiana Bacha zazněly na varhany v podání Alfreda Habermanna i Anny Vtípilové. Dále zazněly skladby pro housle a varhany např. "La Follia" od A. Corelli.  Zazněly i populární skladby jako Hallelujah nebo Motlitba pro Martu od Ivany Moravcové.
I přes drobné chyby doufáme, že se koncert vydařil a líbil. Účast byla hojná a my se těšíme na další ročník.
   DSC_0450.JPG      DSC_0453.JPG     DSC_0469.JPG