4 ruce + 4 nohy

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
4 ruce + 4 nohy
Místo
Kostel sv. Václava, Praha 5, Smíchov
Datum
07.10.2014
Žadatel o grant
Karta studenta - Zemanová Veronika

Další doplňující informace o akci

Akce proběhla podle předem připravených plánů. Byla předem ohlášena prostřednictvím Farního zpravodaje, Televize Noe, Informačního měsíčníku Prahy 5, weboých stránek Pražského arcibiskupství, vývěsem plakátů, na webu Scena.cz, elektronickými pozvánkami a prostřednictvím sociálních sítí.
Koncert byl posluchači hojně navštíven a dočkal se pozitivních ohlasů.
U varhan po koncertě     Propagace - televize Noe    Pražská 5    Pozvánka