75. výročí prohlášení věrnosti českému národu

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
75. výročí prohlášení věrnosti českému národu
Místo
Arcibiskupský palác
Datum
05.09.2014
Žadatel o grant
Karta studenta - Šimonová Kateřina

Další doplňující informace o akci

Trombonové duo vystoupilo ku příležitosti 75. výročí prohlášení věrnosti českému národu. Nejdříve zazněli dvě fanfáry od Jiřího Ignáce Lineka, které zahájily výstavu v Mladotově domě. Posléze pokračoval program v arcibiskupském paláci, kde zazněla Loutna česká. Trombonové duo sklidilo kladné ohlasy, i kardinál Duka, který se akce zúčasnil, byl spokojen
.1 2 3