Hudební doprovod výstavy

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Hudební doprovod výstavy
Místo
Kostel sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie Znojmo-Louka
Datum
16.08.2014
Žadatel o grant
Karta studenta - Kružíková, Ing. Soňa

Další doplňující informace o akci

Při příležitosti svátku Nanebevzetí Panny Marie se na výstavních emporách kostela sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie ve Znojmě-Louce konala výstava jiřin a mečíků, kde hlavní průčelní aranžmá je vždy věnováno typickému tématu pro daný rok. V letošním roce byla výstava věnována Roku české hudby. Výstava se konala ve dnech 16. - 17. 8. 2014, otevřeno bylo 9h - 18h. Hlavní aražmá symbolizovalo Smetanovu symfonickou báseň Vltavu, nechyběl ani houslový klíč z břečťanu a noty z jiřin. Vedle hlavního aranžmá byly vystaveny i základní informace o čtyrech českých skladatelích - B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček a P. Eben.
Dne 16. 8. 2014 od 14h do 18h doprovodily živě výstavu jiřin na varhany Soňa Kružíková (studentka Pražské konzervatoře) a na příčnou flétnu Lucie Hagenhoferová skladbami nejen českých hudebních skladatelů. Výstavní empory se nachází přímo vedle varhanního kůru, návštěvníci výstavy chodili až k interpretům a spontánně si vyžádali mimo jiné i Ebenovy písně z Kancionálu. Hudba se linula výstavními prostory přímo z kůru, a tak mohli návštěvníci obdivovat nejen krásné květiny, ale i zvuk cenných barokních varhan (z r. 1675) v kostele sv. Václava ve Znojmě - Louce.
Soňa Kružíková a Lucie Hagenhoferová    Soňa Kružíková a Lucie Hagenhoferová    Aranžmá - VltavaAranžmá - Nota      Skladatelé