Koncert soudobé hudby - Filharmonický orchestr Iwasaki

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Koncert soudobé hudby - Filharmonický orchestr Iwasaki
Místo
Pražská Konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1
Datum
20.06.2014
Žadatel o grant
Karta studenta - Iwasaki Chuhei

Další doplňující informace o akci

Koncert se velmi povedl a měj obrovské ohlasy. Finální program byl:
B.Britten: Simple Symphony
P.Stadnik: Most Important Worlds
D.D.Shostakovich: Symphony no.14
Úvodní slovo k mému koncertu bylo: "Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé a kamarádi. Program dnešního koncertu jsem chtěl pojmout jako "životní kruh". Simple Symphony Benjamina Brittena symbolizuje dětství, neboť skladba je složena z nápadů pocházejících z autorova útlého věku. Následuje světová premiéra skladby Most important worlds Pavla Stádníka, která symbolizuje současnost. Ve druhé polovině koncertu zazní Symfonie č.14 Dmitrije Šostakoviče. Každá věta této symfonie má námět v básních o náhlé či předčasné smrti. Šostakovič tuto symfonii věnoval právě Benjaminu Brittenovi. Tedy konec něčeho je zároveň začátkem čehosi dalšího... Přeji vám krásný poslech!!"
Sólistka Jitka Soběhartová a Jan Ericsson zazpívali velmi krásně. Můj největší obdiv má ale orchestr, který předvedl takto náročné dílo bravurně!
Odkazy na YouTube: