Noc kostelů

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Noc kostelů
Místo
Humpolec
Datum
23.05.2014
Žadatel o grant
Karta studenta - Habermann Alfred

Další doplňující informace o

Dne 23. května 2014 proběhl v rámci projektu Noci kostelů také koncert v kostele sv. Mikuláše v Humpolci.
Na repertoáru tří varhaníků -  Alfreda Habermanna, Lukáše Dvořáka a Petry Kopecké společně se  zpěvačkou Janou Dvořákovou, zazněly skladby  z různých období.
Základní kostrou programu byli skladby J. S. Bacha a to konkrétně Allabreve, Preludium c moll nebo chorálová předehra. Dále také zazněla Toccata od B. M. Černohorského a také Toccata e moll od J. Pachelbela. Sklaby pro zpěv a  varhany zazněli od W. A Mozarta a to Radosti, Mater Ambilis a Ave Maria od C. Saint-Saense. Celý koncert ukončilo slavnostní Postludium od L. Vierna.
I přes nepřízeň počasí se dostavil hojný počet diváků, a my doufáme, že se koncert líbil.