Zadními dvířky do království varhaníka

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Zadními dvířky do království varhaníka
Místo
Bazilika sv.Petra a Pavla, Vyšehrad
Datum
23.05.2014
Žadatel o grant

Další doplňující informace o akci

Program „Zadními dvířky do království varhaníka“ proběhl v pátek 23.května 2014 od 19:15 hod. v bazilice sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradě podle předpokládaného rozvrhu.
Během hodinového setkání na kůru vyšehradské baziliky byly návštěvníkům představeny základní principy fungování varhan a stručný přehled jejich dějinného vývoje. Výklad byl prokládán ukázkami varhanních skladeb souvisejících s pojednávaným tématem. Zazněly tak ukázky z děl F.C.Arauja, J.K.Kerlla, J.Kuhlaua, J.Haydna, F.Schuberta, L.Welyho, C.Harrise, B.A.Wiedermanna, O.Messiaena a C.Francka.
Po skončení výkladové části s ukázkami se účastníci zapojili svými četnými otázkami do diskuze. Odpovědí se jim dostalo nejen slovně, ale také praktickými ukázkami či detailními prohlídkami vzácných vyšehradských varhan, které pocházejí ze samého začátku 20.století.
Návštěvnická účast dosáhla krajních možností kapacity kůru. Propagační organizace Noci kostelů včetně práce kustodů přímo v bazilice byla naprosto bezproblémová a spolehlivá.
IMG_7894b.JPG     IMG_7895b.JPG