Koncert tradiční české a čínské hudby

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Koncert tradiční české a čínské hudby
Místo
Galerie Mánesova 54
Datum
11.04.2014
Žadatel o grant
Karta studenta - Liu Po-Wei

Další doplňující informace o akci

Koncert proběhl úspěšně. Na jevišti se vystřídaly 4 hudební celky. Publikum se učilo zpívat čínskou píseň a tancovat české tance. Přišlo minimálně 70 lidí. Jedna divačka dokonce o koncertu píše článek, bohužel v čínštině.
Na koncertě se také tancovaly české tance   Hra na tradiční čínské nástroje    V publiku byli i ČíňanéMoravské dvojzpěvy