Koncert "Bach má narozeniny"

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Koncert "Bach má narozeniny"
Místo
Kosmonosy, kostel Povýšení sv.Kříže
Datum
21.03.2014
Žadatel o grant
Karta studenta - Valenta Ondřej

Další doplňující informace o akci

V pátek 21.března proběhl v kosmonovském kostele Povýšení sv. Kříže koncert studentů varhanního oddělení Pražské konzervatoře a jejich hostů. Koncert byl koncipován jako pocta velkému Johannu Sebastianu Bachovi.
Návštěvníci koncertu, kteří zaplnili téměř všechna místa k sezení, měli možnost slyšet skladby Johanna Sebastiana Bacha, jeho bratrance Johanna Bernharda Bacha, Johanna Ludwiga Krebse, Johanna Pachelbela, Felixe Mendelssohna-Bartholdy a Franze Liszta. A to vše v podání mladých varhaníků Alfreda Habermanna, Lukáše Dvořáka, Milana Janouška, Soni Kružíkové a Ondřeje Valenty. Obohacení programu přinesla účast dvou hostů – flétnistky Evy Myslivcové, která studuje na Pražské konzervatoři kromě hry na příčnou flétnu také varhany jako vedlejší obor, a zpěvačky Kristýny Kůstkové z pardubické Konzervatoře. Zpěv Kristýny Kůstkové bylo možné vyslechnout za doprovodu Milana Janouška, hru Evy Myslivcové doprovodil Ondřej Valenta, ale představila se také sólovým vystoupením bez doprovodu. Někteří z původně avizovaných studentů se nemohli zúčastnit, ale koncepce programu nebyla narušena. Posluchači byli koncertem provázeni výkladem, který jim kromě zjednodušení a zpřesění orientace v programu objasňoval vztahy mezi jednotlivými autory, jejichž skladby byly vybrány k provedení. Po skončení programu byli návštěvníci pozváni na kůr k prohlídce varhan. Nabídku využili žáci místní ZUŠ ale i další zájemci. Koncert byl propagován prostřednictvím plakátů vyvěšených ve městě Kosmonosy i v sousední Mladé Boleslavi, články v místních zpravodajích Kosmonoský horizont, Bakovsko a Kulturní měsíčník (MB), pozvánkami na webech tří sousedících měst (Kosmonosy, Bakov nad Jizerou, Mladá Boleslav), pozvánkami rozesílanými emailem a prostřednictvím sociálních sítí. Ze strany místního tisku byl také projeven zájem o článek, který bude o průběhu koncertu informovat.
                   fotoI.JPG                                        fotoII.JPG